Taksi- ja Tilausajopalve­luiden ohella autamme Teitä myös arjen tarpeissa.

Muita palve­luitamme ovat:

•Avainpäivystyspalvelut taloyhtiöille, yrityksille ja yhteisöille
•Avustamis-, asiointi- ja saattami­spalvelut esim arjessa, juhlissa ja tilai­suuksissa
• Perävaunujen siirto­palvelut
• Varataksin vuokraus (invavarus­tetun varataksin vuokraus taksi­yrittäjille. Täydel­linen Oulun aluetaksin vaatima varustus. Paari­valmius.)
• Apuvirta (kaikki autot on varustettu kannet­tavilla akku­boostereilla joten voimme antaa apu­virtaa helposti)

Pystymme toteuttamaan kaikki kuljetustoiveet ja tarjoamaan hyvin laajoja ohjelmapalveluita. Paikallisena toimijana meillä on hyvät kontaktit alueen muihin yrittäjiin, joten voimme helposti hyödyntää myös heidän palveluitaan asiakkaamme hyväksi.

Ota rohkeasti yhteyttä kaikenlaisissa kuljetusta vaativissa tilanteissa!